Close

Eğitimci Eğitim Birimi

ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMCİLERİNİN ve ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMİ

Türkiye koşulları içerisinde sınıfında üstün yetenekli öğrencisi olan öğretmenlerin, üstün yetenekli çocuklar hakkında farkındalıklarının kazandırılması, Dünya’da ve Türkiye’de geliştirilen eğitim programları hakkında bilgilendirilmesi, aile yönlendirme ve rehberlik eğitimleri ile müfredat programlarına uyumlu sınıf içi uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiye, doğru kaynaklar ve yönlendirmeler ile ulaşabilmeleri amacıyla öğretmenlere yönelik “Sınıfımdaki Üstün Yetenekli Çocuk” Eğitimci Eğitimleri düzenlenmektedir.

English EN Turkish TR