Close

Arge Birimi

Proje Geliştirme ve Yürütme Hizmetleri

Üstün yetenekli çocuklar hakkında ilk Türkiye Avrupa Birliği projesi dahil olmak üzere birçok proje geliştirilerek koordinatör kurum olarak projeler yürütülür. Yürütülen projelerden bazıları:
. 2005 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Glasgow Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” projesi İngiltere ve skoçya’da yürütülmüştür.

. 2007 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Warwick Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı ve Eğitimi Programları” projesi İngiltere’de yürütülmüştür.

Bu proje, üstün ve özel yetenekli bu çocukların bebeklik döneminden itibaren desteklenme ihtiyacı dikkate alınarak, sektörler arası işbirliği (Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, meslek kuruluşları, sanayi ticaret odaları, sanat kurumları, küçük-orta ölçekli ve büyük işletmeler gibi), Avrupa boyutu ile güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için gerçekleştirilmiştir. Projede;

Bebeklik, okulöncesi ve ilköğretim dönemdeki üstün yetenekli çocukların,
.       Tanı yöntemlerinin incelenmesi, uygulanabilirliğine göre Türkiye’de geliştirilmesi,
.       Çocuklar için okulöncesinden itibaren geliştirilen eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye şartlarına uygulanabilir şekilde geliştirilmesi,
.       Çocukların ailelerinin özellikle erken dönemde eğitimleri ve doğru yönlendirilmeleri için yapılan eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye’de uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Proje, İngiltere’de bu alanda yeterli olan iki üniversitede konuyla ilgili çalışmaların ve uygulamaların yerinde izlenmesi, bilgi alışverişinde ve incelemelerde bulunmak için 08.08.2005-05.09.2005 tarihlerinde Scottish Network for Able Pupils (SNAP- İskoçya Üstün Yetenekli Öğrenciler için Eğitim Çalışmaları Kurumu) ve Glasgow Üniversitesi ile GIFT Ltd. kurumu işbirliği ile; 23 07.2006-20.08.2006 tarihlerinde ise WARWICK Üniversitesi – NAGTY (National Academy for Gifted and Talented Youth- Üstün Yetenekli Gençlik Ulusal Akademisi) ve OTHERWISE ( İngiltere’de üstün yetenekliler alanında faaliyet gösteren işletme) kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek üzere planlanmış ve uygulanmıştır.

Proje sonunda, konu ile ilgili verilerin Üniversite, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgilenen kurumlarda kullanılması, geliştirilmesi ve ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmıştır ve bu çalışmalar halen devam etmektedir.

. 2006 yılında Türkiye, İtalya, Portekiz işbirliği ile Oyuncak Güvenliği Projesi, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı yürütülmüştür.

Bilimsel Toplantılara Katılım ve Düzenleme Hizmetleri

Üstün yetenekli çocuklar hakkında düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Kongre, Konferans, çalıştaylar, seminerler ve toplantılara katılarak Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar, önemi, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında paylaşımlarda bulunulmaktadır.

Katılınan Toplantı ve Kongrelerden bazıları:
. Enstitümüz kurucusu Prof. Dr. Necate Baykoç Budapeşte/Macaristan’ da gerçekleştirilen, Avrupa yetenek ağı oluşturulması amacıyla başlatılan projede Avrupa üstün yetenekliler haritasının oluşturulması projesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Avrupa Yeteneklileri Destekleme Ağı” konferansına Türkiye’de yapılan çalışmaları aktarmak amacıyla davet edilmiştir. Konferansta Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocuklar ve bu alanda yapılan çalışmalar ile Türkiye’de üstün yetenekliler alanında çalışmalar yapan ilk kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bildiri sunulmuştur.

 

 

2007 yılında Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk kez üstün yetenekliler uygulamalarının yapıldığı NB Üstün Yetenekliler Merkezinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla, üstün yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Küçük Dahiler Çalıştayı” düzenlenmiştir. 27 – 28 Nisan 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, eğitimciler, öğretmenler, veliler ve üstün yetenekli çocukların tümünün bir araya geldiği ve her grup için ayrı paneller şeklinde düzenlenen çalıştay, konu ile ilgili tüm grupları bir araya getirmesi ile ilgi çekmiştir.

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ve enstitümüz iş birliği ile düzenlenen “Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi” konulu konferans Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından verilmiştir.

Prof. Dr. Necate Baykoç Üstün Yetenekliler ve Dahiler Enstitüsü ve Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Necate BAYKOÇ ‘un konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldığı, düzenlenen Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı 16-17 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Çalıştayda, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi İşbirliği ile üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitim süreci ele alınmıştır.

 

English EN Turkish TR