Close

NB İLGİ VE YETENEK ALANLARI GELİŞTİRME PROGRAMI(İYP)


NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak üstün yeteneli çocuklar için üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği bir programdır. Program, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 60’a yaklaşan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, çocukların ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesi esasına dayalı olup, bu doğrultuda ulusal müfredat programına entegre olacak şekilde geliştirilmiş özel bir programdır. Bütün çocukların yeterliliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre gelişim göstermelerini, üstün ve özel yetenekli çocukların gelişimine üst düzeyde katkı sağlamaktadır.


Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, 2005 yılından itibaren 4 ayrı özel ilköğretim okulunda uygulanmıştır. 2006-2010 yılları arasında 4 özel ilköğretim okulunda, 37 sınıfta yaklaşık 550 öğrenci, 37 sınıf öğetmeni ve 32 branş öğretmeni ile yürütülmüştür. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir.


2006-2007 Eğitim Öğretim Dönemi

Özel Arı Okulları


2007-2008 Eğitim Öğretim Dönemi

Özel İDV Bilkent Okulları


2008-2009 Eğitim Öğretim Dönemi

Özel Bilim Okulları

Özel Doktorlar İlköğretim Okulu


2009-2010 Eğitim Öğretim Dönemi

Özel Bilim Okulları


2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi

Özel Bilim OkullarıEnglish EN Turkish TR