Close

Çocuk Gelişimi

Üstün ve özel yetenekli bebeklik ve okulöncesi çocuklarla ilgili gerek tanılama ve değerlendirme gerek program uygulanmasında yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış ve çeşitli projeler hazırlamıştır. Halen bebeklik, okul öncesi,ilköğretim ve orta öğretim dönemlerindeki üstün yetenekli çocuklar ile gerek tanı ve değerlendirme gerek gelişim ve eğitim programları hazırlama ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.


Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Anabilim Dallarında üstün yetenekli çocukların gelişimleri,eğitimleri,aile ve öğretmen eğitimleri ve danışmanlığı ve alanla ilgili eğitim araştırmaları ve güncel konular üzerine bilim uzmanlığı ve doktora dersleri vermiş,bilim uzmanlığı ve doktora tez çalışmaları yönetmiştir.

1993 yılında Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar için, ülkemiz sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) kurmuştur. BİLSEM’ler Prof.Dr. BAYKOÇ’un Türkiye’ye özgün bir model olarak üzerinde çalıştığı, Üniversite çalışmaları kapsamında geliştirdiği ve ismini belirlediği, üstünler için MEB ‘a bağlı en uzun süre yaygın olarak devam eden başarılı bir sistem olarak başlamış ve 20 yıldır devam etmektedir.

English EN Turkish TR